Billedbehandling i mellemtrinnet: Til slutmål


Udvidet brug af digitaltkamera:


Overføre og gemme billeder fra kamera til computer.
Videre arbejde med motiv.
Blitzfunktioner.
Bruge prædefinerede funktioner (f.eks. portræt, landskab og selvudløser).
Udvidet billedvisning i kameraet.
Printe billeder.

Elementær billedbehandling med programelementet Værktøjslinien billede

Indsætte billede i Word, Publisher, Photostory eller Power-Point.
Åbne programmet Værktøjslinien billede.
Beskæring.
Forstørre / formindske.
Farve.
Kontrast.
Lysstyrke.
Placering af billede i forhold til tekst.
Gennemsigtig farve

Den første indføring i Paint Shop Pro kan ske med nedenstående eksempel på undervisningsforløb


Eksempler på undervisningsforløb


Forløb med 4.kl.: http://www.li-ltk.dk/Infoweb/Indhold/Enis/kigkasser/kigkasser.htm
Diverse forløb i billedkunst: http://www.emu.dk/gsk/fag/bil/unforloeb/elektroniskebilleder/elektroniske.html
Videovejledninger i Billedbehandling: http://www.laerit.dk/category/videotitler/billedbehandling/

Beskrivelse afundervisningsforløb til ENIS:

Klasse:
4.kl

Tidsforbrug:
17 lektioner, heraf 7 lektioner ved computerne og 5 lektioner af disse med to lærere.


Status på klassen:
Klassen er en meget livlig klasse med aktive elever, der kræver megen opmærksomhed. De har erfaringer med samarbejde i mindre grupper, men det volder dem ofte vanskeligheder.


Kort beskrivelse af klassens tidligere erfaringer med IT:
Klassen har ringe erfaringer med arbejdet ved computerne, de kan kun de mest nødvendige værktøjer som fx at logge sig på og gemme det rigtige sted. De har ikke før arbejdet i PaintShop Pro (billedprogram).
De har ganske få erfaringer med brug af digitalt kamera, motivvalg og det at fortælle i billeder.


Beskrivelse af undervisningsforløb:
Faglige mål:
at opnå færdigheder i at fortælle en historie i billeder
at foretage kvalificerede valg udfra billedets indhold og formsproglige kvaliteter
IT/Medie mål:
at kunne bruge et digitalt kamera, kunne gemme billederne og hente dem frem igen
at opnå færdigheder i udvalgte funktioner i PaintShop Pro (psp)
Hvordan har ElevIntranet været brugt?
Vi ville lave en klasse udstilling på ElevIntra


Mere uddybende beskrivelse af indholdet:
Titel: Dig selv i en kasse
Tema: Billedmanipulation – fortælling i billeder
Eleverne fik i små grupper til opgave at indrette en kasse (kopipapirskasser) med deres drømmested. Måske et flot hotelværelse, et dejligt snelandskab eller en spillebule.
Da kasserne var færdige, skulle de lave en lille billedfortælling som et storyboard med fire billeder. Handlingen skulle foregå i kassen, og de skulle selv være aktører. Herefter skulle de lave en liste over de digitale billeder, der skulle tages. De skulle tale igennem, hvordan de skulle stå i forhold til, hvad der skulle foregå i kassen. Skulle de kaste med snebolde eller sidde ved et spillebord eller ligge på sengen?
Der blev tage fotos af såvel kasse som elever.
På computerne oprettede vi først mapper til deres fotos, billederne blev omdøbt og var så klar til brug i psp.
Eleverne fik en introduktion til programmet med en gennemgang af de udvalgte værktøjer (beskæring, resize, smart edge, paste as new layer, printe multiple image).
Herefter blev de sluppet løs ved egne maskiner.
Kravet var, at de skulle lave deres billeder som en fortløbende fortælling placeret på et ark med udgangspunkt i fotos af kasserne (baggrund) og fotos af dem selv (personer der agerer).


Evaluering af arbejdet:
Det er nødvendigt at være to lærere, når eleverne skal introduceres til et så omfattende program som psp. Det er vigtigt at vælge værktøjer ud, som eleverne skal bruge. Det er med til at styre produkterne og elevernes læring.
Det er en god ide at have hjælpelærere fra fx udskolingen, som kender programmet. Det er et stort og meget professionelt billedbehandlingsprogram, som stiller krav til læreren om at forholde sig til, hvordan introduktionen skal være samt hvilke funktioner, der skal arbejdes med. Men alligevel vil eleverne eksperimentere, hvilket man bør forholde sig åben overfor, idet elevernes tilgang til programmet ofte kan være med til at udvikle brugen af det.
Det er svært at lave en fortløbende historie i billeder, et samarbejde med fx dansk kan være givende i den sammenhæng.
De formsproglige kvaliteter i elevernes billeder skal ses i den sammenhæng, at temaet billedmanipulation er fascinerende og en del af elevernes hverdag. Det at skulle arbejde med fx størrelsesforhold er med til at skærpe elevernes blik for det formsproglige. Fx blev placering af figurer eller størrelsen på personen i forhold til sengen, spillebordet en nødvendig diskussion i grupperne.

Det er klart en fordel med fleksibelt tilrettelagt undervisning, så alle computertimerne er placeret i samme uge, eleverne husker bedre, hvad de er i gang med.

Evalueringen af undervisningen med eleverne gik dels på produkterne, idet vi havde en billedsamtale om, hvad gruppen havde villet fortælle, og om dette kom frem i produktet. Endvidere evaluerede vi på funktioner i programmet i forhold til; hvem har brugt hvilke funktioner, og hvad var de gode til?