Digital dannelse er de kompetencer og færdigheder, eleverne skal besidde for at klare sig i en digitaliseret verden. Globalisering og omskiftelig samfundsudvikling med meget synlig digitalisering sætter spor i de kompetencer, eleverne skal besidde, hvis de skal udvikle sig til aktive samfundsborgere i et videnssamfund. Fremtidens løsninger kan ikke findes med gårsdagens viden og teknologi.

native.jpg