Elementær brug af Elevintra (E1): -Til slutmål
· Logge sig på Elevintra.
· Orientere sig på opslagstavlen.
· Introduktion til samlemapper.
· Introduktion til logbog.


Eksempler på undervisningsforløb: