Udvidet brug af Elevintra (E2): Til slutmål


· Introduktion til arbejdsrum (herunder at aflevere og modtage opgaver.
· Læse og sende interne beskeder.
· Elevchat.
· Snak om etik i virtuelle rum.
· Videre arbejde med logbog og samlemapper.Eksempler på undervisningsforløb: