Læse- og skrivestøtte Udskoling Tilbage til slutmål


Eleven skal kunne benytte både læsestøtten og skrivestøtten i tysk og/eller fransk.
Eleven skal
  • kunne åbne de korrekte ordbøger
  • tilføje egne ord og navne til de forskellige ordbøger
  • vælge mellem de små og store ordbøger efter behov
  • kunne producere egne ordbøger efter behov

Eleven skal kunne vurdere sit eget behov for at benytte læse- og skrivestøtten i dansk og sprogfagene.

Læs mere om programmet her