Læse- og skrivestøtte Mellemtrinnet Til slutmål


Oplæsning:
Eleven skal
  • kunne scanne tekster på kopimaskine i pdf og indlægge dem på pc
  • kunne skifte fra dansk til engelsk stemme og omvendt

Skrivestøtte:
Eleven skal
  • kunne skifte mellem engelske og danske ordbog i skrivestøtten
  • kunne benytte sig af hjælpetegnene _ og #
Eleven skal kunne dovnloade cd-ord fra Mikroværkstedets hjemmeside til brug på privat pc
Eleven skal kunne vurdere eget behov for brugen af læse og skrivestøtten i både dansk og engelsk


Læs om programmet her