Læse- og skrivestøtte

Slutmål:

I det omfang eleven har brug for det i sit skoleforløb, skal eleven kunne benytte sig
  • af digital og syntetisk oplæsning af for eleven vanskelige tekster på dansk, engelsk, tysk og/eller fransk.
  • af skrivestøttens ordforslag på både dansk, engelsk, tysk og/eller fransk
external image banner_cdord_11.jpg

Indskoling Mellemtrin Udskoling
Læs om programmet CD-ord her