Præsentation

scr-powerpoint2.jpg

Slutmål

At lære hvordan PowerPoint kan forbedre en mundtlig fremlæggelse.
At lære hvordan tekst, billeder og lyd mest hensigtsmæssigt kan understøtte den mundtlige fremlæggelse, her tænkes på simple principper for layout som fx overskrifter, tekstform- og farve, tekstmængde og billeders placering.
At lære hvordan forskellige strukturer som fx hyperlink og lineær struktur er mest hensigtsmæssig.
At lære begrænsningen i brugen af visuelle effekter.

Vejledning fra Microsoft
Vejledning fra MicrosoftVejledning fra LærIT


Indskoling - Mellemtrin - Udskoling