Layout

Slutmål layout.jpg

At eleverne kan præsentere et æstetiske udtryk.
At eleverne efter nøje overvejelser kan tilpasse deres produkt til deres personlige
ønsker om, hvad der “ser godt ud” og det budskab, de gerne vil afsendem til en given målgruppe.

Fra layout til produkt. Til arbejdet med det hører nogle grundlæggende overvejelser og teknikker, og de vil kort blive beskrevet i det følgende.

Eleverne bør vænne sig til at lave en layoutskitse, inden de påbegynder arbejdet. På skitsen behandles de forskellige elementer alle som grafiske størrelser. Elementernes indbyrdes placering og størrelse overvejes og diskuteres. De forskellige elementer kan skrives, tegnes eller skannes inden skitsen laves – i et layoutprogram kan der manipuleres ubegrænset med opsætningen. Fælles mål >>

Indskoling - Mellemtrin - Udskoling