excel.jpgRegneark - MathCad


Slutmål:

Kende, vælge og anvende hjælpemidler i arbejdet med matematik, herunder regneark eller MathCad, og have indblik i regnearkets eller MathCads muligheder og begrænsninger (hjælpemiddelkompetence).
Matematiske udregninger og modeller kan laves automatisk og hurtigere i regneark.
Gentagelser af formler vil effektivisere regnearbejdet.
Regnearkets dynamiske funktioner (en ændring af et tal et enkelt sted i regnearket, vil slå igennem i hele regnearket).
Udføre simuleringer, bl.a. ved hjælp af regneark.
Forberede og gennemføre mundtlige og skriftlige præsentationer af eget arbejde med matematik, bl.a. med inddragelse af regneark eller MathCad.
Matematiske problemløsningsopgaver kan opstilles i regneark eller MathCad til brug ved folkeskolens afgangsprøve.
Se Fælles Mål 2009 - Matematik

Indskoling - Mellemtrin - Udskoling