Tekstbehandling

Slutmål

  • opsætte og formatere tekster, så de fremtræder overskuelige og læsevenlige
  • udarbejde planer for, hvordan en idé bliver til et produkt
  • udarbejde layoutskitser og eksperimentere med layout på skærmen
  • anvende de elektroniske medier i hele processen fra idéudvikling til det færdige produkt
  • vurdere og videreudvikle egne og andres produkter
  • evaluere kvaliteten af egne produkter ud fra et kommunikationsaspekt.

Fælles mål >>>

Indskoling Mellemtrin Udskoling