Medieplan 2010digital_camoflage.jpg

Denne side er en dynamisk it- og medieplan, som kan bruges af lærere og ledere på skolerne i Hørsholm. Planen ændres løbende med bl.a. eksempler på undervisnings-forløb, der inddrager it og medier. Samtidig vil hjemmesiden (som kaldes en wiki) også løbende indeholde forslag til nye it og medie-værktøjer der kan bruges i undervisningen.

Informationsteknologien er under konstant udvikling, og anvendelse af it præger på mange måder samfunds-udviklingen. En lang række offentlige serviceydelser baserer sig på anvendelse af it. Nyhedsformidlingen er for store dele af befolkningen knyttet til it-relaterede medier, og en væsentlig del af den demokratiske dialog knytter sig til Web 2.0-tjenester, hvor eksempelvis blogs og filmsekvenser på YouTube er blevet en kommunikationskanal mellem politikere og borgere. Hastige ændringer i samfundet nødvendiggør en afledt udvikling af it, og på denne måde udvikles samfund og it gensidigt afhængigt af hinanden.
Gårsdagens viden og dannelse slår ikke til, når morgendagens problemstillinger skal løses. Løsninger forudsætter en omstillingsparat arbejdsstyrke, hvor kontinuerlig, formel og uformel læring er helt naturlig del af arbejdslivet. Her spiller den digitale dannelse en vigtig rolle.

For undervisningen i skolen betyder det, at paratviden kan være uaktuel, men at læringsforløb, der bygger på åbenhed, fleksibilitet, selvstyring og projektarbejde, kan skabe de nødvendige forudsætninger, for at eleverne klædes på til at kunne tackle deltagelse i et samfund under forandring.
I faghæfte 48: It- og mediekompetencer beskrives målene for området.