Informationsindsamling mellemtrin - se slutmål

Udvidet informationsindsamling (INF2)

Efterhånden som eleverne får erfaring med at bruge internettet, skal de lære,
hvilke principper, der ligger bag opbygningen af websteder, og hvordan de
kan forbindes ved hjælp af hyperlink. De skal være klar over, at indholdet er
meget forskelligt, og at der kan være mange hensigter med at offentliggøre
information på internettet. På dette trin skal de være i stand til at analysere
sig frem til et websteds hovedside, og ud fra den tage stilling til, hvem afsenderen
kan være.
Hvis man skal have udbytte af at søge information på internettet, skal man
have et solidt kendskab til søgeværktøjer og søgestrategier. Eleverne kan
ved at eksperimentere med søgeværktøjer få indsigt i forskelle og ligheder
mellem de forskellige værktøjer.
Det hører også med, at eleverne efterhånden prøver sig frem med forskellige
strategier for, hvordan man søger effektivt. Lærerens opgave er, at præsentere
eleverne for hensigtsmæssige måder at strukturere en søgning på, og at
give vejledning og råd om, hvordan man vælger i den information, man har
fundet, så det passer til det, man skal bruge det til.
Når musen føres hen over et ord på en hypertekst, ved eleverne, at man så
kan klikke sig hen til noget andet. De skal lære, at det både kan være til et
andet sted i det dokument man er i, til et andet dokument på samme
websted eller til et helt andet websted, der ikke har noget med det første at
gøre.
Internettet indeholder mange websider, men store dele af informationen ligger
i databaser. Man skal kende de grundlæggende principper for en database
for at kunne søge hensigtsmæssigt i den.
Når eleverne bruger informationerne fra internettet, det være sig databaser
eller websteder, skal de kende og kunne forholde sig til almindelige regler om
ophavsret.

Kilde: Junior PC-Kørekortet

Eksempler på undervisningsforløb


Information og fuldtekstsøgning